Welkom!

De Leerexpert August Leyweg 4 is een buitengewone kleuter- en lagere school type 3 in Antwerpen-Zuid voor kleuters en kinderen die kampen met ernstige emotionele problemen en/of gedragsproblemen.

Leerling speelt met KNEX en lacht in de camera in De Leerexpert August Leyweg 4
Stedelijk buitengewoon onderwijs_kongen leest boek in de busbib bij De Leerexpert August Leyweg 4

Troeven

  • Kleinschalige school
  • Oog voor extra structuur
  • Sociale vaardigheidstraining
  • Expertenteam dat nauw samenwerkt met ouders en hulpverleners
  • Veel bewegingsmogelijkheden
  • Kookactiviteiten, tuinprojecten, bibliotheekbezoeken bevorderen de integratie in de maatschappij

Structuur, veiligheid en geborgenheid zijn pijlers waar we veel belang aan hechten.

Afbeelding
Leerexpert August Leyweg 4_twee leerlingen lezen boek in zitzakken in rustruimte

Vacatures in de kijker

Deel deze pagina